بخوانیم و بدانیم: مهندسی عوامل انسانی
31 بازدید
محل نشر: اصلاح و تربیت » آذر و دی 1385 - شماره 57 و 58
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی