مدیریت و آمار: تغییر و تحول در سازمان
35 بازدید
محل نشر: اصلاح و تربیت » مهر 1385 - شماره 55
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی