مدیریت و آمار: ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی (2)
37 بازدید
محل نشر: اصلاح و تربیت » تیر 1385 - شماره 52
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی