مدیریت و آمار: تغییر و تحول سازمانی (1)
36 بازدید
محل نشر: اصلاح و تربیت » مهر 1384 - شماره 43
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی