نسل جدید سازمانهای یادگیرنده
32 بازدید
محل نشر: مطالعات مدیریت » بهار و تابستان 1379 - شماره 25 و 26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی